Activitate

AUDIT FINANCIAR ȘI SERVICII DE CERTIFICARE, AUDIT INTERN

Respectăm Procedurile Interne de Audit ale societății, elaborate în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit, care ne permit descoperirea zonelor de risc și desfășurarea unei activități eficiente corespunzător fiecărei lucrări în parte.

Serviciile noastre de audit includ:

 • Auditul situațiilor financiare anuale
 • Asistență pentru întocmirea situațiilor financiare anuale
 • Asistență pentru aplicarea Standardelor Internaționale de Contabilitate
 • Audit intern

AUDITUL CONFORMITĂȚII

Auditul conformității constă în determinarea gradului de deținere a metodelor și procedurilor necesare realizării eficienței activității entității economice.

 • Auditul procedurilor impuse de management
 • Auditul managementului fiscal
 • Auditul politicilor financiare
 • Auditul prevederilor contractuale aferente clienților sau furnizorilor
 • Auditul altor domenii economice care pot fi probate cu documente financiar- contabile sau juridice

CONSULTANȚĂ FISCALĂ

Scopul serviciilor noastre fiscale este de a asista societățile să funcționeze în modul cel mai eficient în mediul fiscal dinamic din România.

 • Asistență fiscală pentru afaceri, inclusiv impozite directe, conformitate fiscală și asistență contabilă
 • Asistență pentru impozite și taxe
 • Asistență fiscală în tranzacții
 • Prețuri de transfer

EXPERTIZE CONTABILE

Experții contabili angajați în societate pot efectua expertize contabile care să clarifice unele aspecte ale acțiunilor economice reflectate în contabilitate.

Aceștia pot efectua:

 • Expertize contabile judiciare
 • Expertize contabile extrajudiciare

CONSULTANȚĂ PENTRU OBȚINEREA DE FINANȚĂRI EXTERNE

Încă din anul 2000, de la înființare, societatea noastră s-a preocupat de consultanță acordată agenților economici pentru obținerea de fonduri europene.

La această secțiune, oferim clienților noștrii următoarele următoarele servicii:

 • Întocmirea cererii de finanțare
 • Întocmirea dosarelor de achiziții
 • Întocmirea cererilor de rambursare
 • Întocmirea rapoartelor intermediare și a celui final

EVALUĂRI PATRIMONIALE

Evaluări de bunuri și evaluările de societăți comerciale sub conducerea a doi membrii ANEVAR și un masterand în evaluări.

Serviciile oferite includ:

 • Evaluări de societăți comerciale
 • Evaluări de bunuri mobile și imobile